info

Je hebt het minimaal aantal bereikt

Sieraden (0)

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Zet een stap naar duurzaamheid met Uw gouden sieraden

Bij WijKopenGoudenSieraden geloven we dat luxe en verantwoordelijkheid hand in hand gaan. Ontdek hoe onze toewijding aan duurzaamheid helpt om een positieve impact op het milieu te maken, terwijl we tegelijkertijd de hoogste waarde bieden voor uw kostbare sieraden. Lees verder en leer hoe u door uw goud te verkopen bijdraagt aan een groenere toekomst.

Waarom kiezen voor bestaand goud boven nieuw gedolven goud?

Het gebruiken van oud goud biedt aanzienlijke voordelen boven nieuw gedolven goud. Ten eerste, aangezien oud goud reeds bestaat, is er geen noodzaak voor verdere mijnbouwactiviteiten. Dit spaart energie en grondstoffen, wat een positieve impact heeft op het milieu.
Bovendien is oud goud vaak goedkoper dan nieuw gedolven goud omdat het reeds beschikbaar is en er geen kosten voor productie aan verbonden zijn. Dit kan resulteren in lagere productiekosten en bijgevolg in lagere prijzen voor de consument.

Er kan echter een nadeel zijn aan het gebruik van oud goud; het kan soms minder zuiver zijn. Oud goud is vaak blootgesteld aan diverse omgevingen en kan zijn aangetast door oxidatie, wat de kwaliteit en waarde kan verminderen.
Desondanks wegen de milieuvriendelijke en economische voordelen van oud goud zwaar. Het is wel essentieel om de kwaliteit van het goud nauwkeurig te beoordelen vooraleer een aankoop te doen, om er zeker van te zijn dat het aan uw verwachtingen voldoet.

De waarde en impact van goudwinning

Goud, een zacht en heldergeel edelmetaal, heeft al duizenden jaren een bijzondere aantrekkingskracht vanwege zijn glanzende kleur en blijvende waarde. Historisch gezien symboliseerde het macht en rijkdom en werd zelfs gebruikt als betaalmiddel. Tegenwoordig komt slechts een kwart van het goud uit duurzame bronnen; de rest veroorzaakt aanzienlijke milieuschade door traditionele mijnbouwmethoden. De bewustwording over de oorsprong van goud is recent verbeterd door media en organisaties, wat leidt tot een grotere transparantie in het proces van sieraadvorming.

De zware impact van goudwinning

De winning van goud is een intensief en diepgaand proces dat plaatsvindt op ongeveer 3.000 meter diepte, waarbij drie ton erts nodig is om slechts één ons goud te verkrijgen. Tijdens de extractie verwijderen mijnwerkers de natuurlijke vegetatie om toegang tot de bodem te krijgen, waarna ze de kleirijke grond afgraven en met water doorspoelen in houten bakken met kwik. Dit proces veroorzaakt ernstige milieuschade, inclusief kwikvervuiling van bodem en water. Veel goudwinning is sociaal en ecologisch onverantwoord, vaak gekenmerkt door slechte arbeidsomstandigheden, kinderarbeid, en minimale financiële compensatie voor de mijnwerkers.

Wist u dat ....
voor het winnen van één kilogram goud ongeveer 38 kilogram kwik nodig is? Helaas worden in deze processen vaak kinderen ingezet. Daarnaast is er toenemende aandacht vanuit de overheid voor het hergebruik van grondstoffen, wat recentelijk is benadrukt door het ondertekenen van het "Nationale grondstoffen akkoord"

Milieu- en ander schade door goudwinning

Goudwinning kan milieuschade veroorzaken op verschillende manieren. Een van de belangrijkste manieren is door de uitstoot van giftige stoffen tijdens de goudwinning. Bij veel goudwinningstechnieken worden chemicaliën gebruikt om het goud uit de grond te halen, waaronder cyanide en zwavelzuur. Deze chemicaliën kunnen giftig zijn voor het milieu en voor de mens als ze niet correct worden afgevoerd.

Daarnaast kan goudwinning ook milieuschade veroorzaken door het verstoren van de natuurlijke omgeving. Bij goudwinning worden grote hoeveelheden aarde en rotsen verplaatst om het goud te vinden, wat kan leiden tot erosie en bodemverdichting. Dit kan de biodiversiteit in het gebied aantasten en het leefmilieu voor planten en dieren ongunstig beïnvloeden.

Tenslotte kan goudwinning ook milieuschade veroorzaken door het gebruik van veel energie en water. Goudwinning vereist vaak het gebruik van veel elektriciteit en water om het goud te winnen en te reinigen, wat kan leiden tot uitputting van natuurlijke hulpbronnen en vervuiling van het water.

Om de milieuschade van goudwinning te verminderen, is het belangrijk om duurzame goudwinningstechnieken te gebruiken en om goede afvalbeheersing te implementeren. Dit kan helpen om de nadelige gevolgen van goudwinning voor het milieu te beperken.

Het delven van goud kan een aantal negatieve gevolgen hebben voor mensen en het milieu. Enkele van deze negatieve aspecten zijn:

  1. Verontreiniging van het water: Goudwinning kan leiden tot verontreiniging van het water door het gebruik van chemicaliën zoals cyanide en mercurius. Deze chemicaliën kunnen leiden tot gezondheidsproblemen voor mensen en dieren die afhankelijk zijn van het besmette water.

  2. Verstoring van het landschap: Goudmijnen kunnen leiden tot verstoring van het landschap, waardoor biodiversiteit kan afnemen en de leefomstandigheden van de lokale bevolking kunnen verslechteren.

  3. Arbeidsomstandigheden: In sommige goudmijnen worden slechte arbeidsomstandigheden en lage lonen aangeboden, wat kan leiden tot onderbetaalde en gevaarlijke werkomstandigheden voor de werknemers.

  4. Mensenrechten: Het delven van goud kan soms leiden tot conflicten met de lokale bevolking en schending van mensenrechten, bijvoorbeeld wanneer lokale gemeenschappen worden verdreven om plaats te maken voor goudmijnen.

  5. Klimaatverandering: Goudwinning kan bijdragen aan de uitstoot van broeikasgassen, wat kan leiden tot klimaatverandering.

Innovaties in milieuvriendelijke goudwinning

In onze huidige technologische tijd werken goudmijnbedrijven hard aan milieuvriendelijkere winningstechnieken. Wetenschappers aan de Northwestern University in Illinois hebben bijvoorbeeld een alternatief voor kwik ontdekt, namelijk maïszetmeel, dat het goud effectief kan scheiden. Hoewel dit veelbelovend is, kan het nog jaren duren voordat het op grote schaal wordt toegepast. Huidige methoden gebruiken nog steeds kwik, maar in gesloten systemen om de milieu-impact te verminderen. Ondanks verbeteringen blijft strikte wetgeving en toezicht essentieel om de milieueffecten van goudwinning te beperken. Steeds meer sieraden dragen nu een Fairtrade keurmerk of zijn PreLoved sieraden, wat consumenten helpt om ethisch verantwoorde keuzes te maken.
 

Waarom zou u uw kostbaarheden om laten smelten terwijl u iemand anders er ook blij mee kunt
maken én een bijdrage kunt leveren aan een duurzame samenleving?


Het is onnodig nieuw goud te winnen gezien de grote hoeveelheid bestaande sieraden. Door uw gouden sieraden opnieuw te gebruiken, bieden wij ze een tweede leven aan, wat hen de beste optie maakt voor verkoop aan ons. De opgeknapte sieraden vinden vervolgens hun weg naar nieuwe eigenaren die ze met plezier dragen. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan duurzaamheid en sluiten we de circulaire economie. Draagt u ook bij?

 
Wijkopengoudensieraden.nl duurzaamheid